Servei d’assistència tècnica i assessorament en matèria de salut

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic amb relació als aspectes de competència municipal en matèria de salut.

 • Gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista i del servei i la venda directa d'aliments preparats als consumidors:
  • Establir un protocol de control dels establiments d’alimentació i de restauració del municipi segons el programa de seguretat alimentària municipal: classificació del risc sanitari i atorgament del número de registre sanitari, establir el protocol del control periòdic de seguiment en funció del risc.
  • Dur a terme el control de les parades de productes alimentaris del mercat ambulant i del mercat municipal (sedentari).
  • Promoure les mesures correctes d’higiene establertes en les guies editades per la Generalitat de Catalunya per a cada sector (restauració, carnisseries, peixateries, fires i mercats no sedentaris, etc.).
  • Realitzar inspeccions, visites de control i de seguiment així com l’elaboració dels informes tècnics corresponents, a establiments d’alimentació i de restauració.
 • Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi:
  • Mantenir i actualitzar el cens de torres de refrigeració i condensadors evaporatius dins el municipi.
  • Comunicar a l’ASPCAT el cens de torres de refrigeració i condensadors evaporatius del municipi.
  • Establir i mantenir un cens de la resta de les instal·lacions de risc de proliferació i dispersió de legionel·la (Alt i Baix Risc).
  • Controlar i inspeccionar les instal·lacions de baix risc de proliferació i dispersió de legionel·la. Elaboració dels informes associats a aquestes inspeccions.
  • Suport a la gestió de les instal·lacions de titularitat municipal de risc de proliferació i dispersió de legionel·la.
 • Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació:
  • Creació del cens d’establiments on es facin tatuatges, pírcing, i micropigmentació.
  • Control oficial dels establiments i elaboració dels informes tècnics corresponents.
 • Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà:
  • Control de la qualitat de l’aigua en l’aixeta del consumidor.
  • Vigilància de les fonts naturals.
 • La gestió del risc per a la salut als equipaments públics i als indrets habitats, incloses les piscines d’ús públic.
  • Inspecció i control sanitari de les piscines d’ús públic. Elaboració d’informes associats a aquestes inspeccions.
  • Inspecció i control sanitari d’indrets habitats per motius d’insalubritat. Elaboració d’informes associats a aquestes inspeccions
 • La gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics, de companyia i plagues.
 • Activitats de promoció de la salut, com ara campanyes d’educació sanitària.
 • Elaboració i implantació dels programes de salut pública segons les necessitats detectades al municipi.

Usuaris

Els municipis de la comarca del Vallès Oriental que sol·licitin l'assistència tècnica del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:30