Acord Marc del Transport Escolar

2014-2-S Acord marc del Servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha licitat l' Acord Marc del servei de transport escolar del Vallès Oriental . El servei de transport escolar del Vallès Oriental té com a finalitat el desplaçament a un centre, públic o privat, ordinari o d’educació especial d’aquells alumnes que no tenen oferta educativa del seu nivell en el municipi de residència i s’han d’escolaritzar fora del seu municipi, i d’aquells alumnes que tot i tenir oferta educativa del seu nivell en el municipi de residència, per motius de dispersió o per circumstàncies especials, és aconsellable desplaçar-los.

Aquest servei es divideix en 4 categories :

- Transport escolar ordinari : vehicles per al transport ordinari d’alumnes. Aquesta tipologia inclou autobusos, minibusos i monovolums, la utilització dels quals depèn del número d’usuaris adscrits a la ruta que correspongui

- Transport escolar adaptat : vehicles de transport adaptat al grau de necessitat de suport dels alumnes amb discapacitat, que per les seves funcions físiques limitants s’han de transportar amb vehicles com ara autobusos o minibusos dotats de sistemes adaptats d’accés i sortida i de sistemes d’anclatge, com ara rampes i ancoratges, entre d’altres.

- Transport escolar sanitari : vehicles de transport adaptat al grau de necessitat de suport dels alumnes amb discapacitat que per les seves característiques físiques i/o mentals s’han de transportar amb vehicles monovolums dotats de conductor que disposi del permís de conducció que correspongui i personal sanitari, com ara un tècnic sanitari, un auxiliar de clínica o una persona amb coneixements de primers auxilis, així com els mecanismes especials d’accés i anclatges.

- Transport escolar amb ambulància : vehicles de transport especialment condicionat per al trasllat d’alumnes que requereixen ser traslladats en camilles, i que disposa de tots els utensilis necessaris per a la cura d’urgència dels alumnes traslladats. L’ambulància ha de disposar d’un conductor amb el permís que correspongui per a la conducció d’aquest tipus de vehicle i de personal sanitari, com ara un tècnic sanitari, un auxiliar de clínica o una persona amb coneixements de primers auxilis

Podeu consultar la informació relativa a la licitació de l'Acord Marc al següent enllaç: Publicació de la licitació a la Plataforma de Contratación del Estado

 

Les empreses adjudicatàries, per a cada categoria són les següents:

  • Transport escolar ordinari

1. Autocars Barba, SL
2. Autocars Calella, SL
3. Autocars Ilerda, SL
4. Autocars R Font, SAU
5. Autocars Ravigo, SL
6. Auto-Transports Ravigo, SL
7. Cingles Bus, SA
8. Compañía Reusense de Automóviles La Hispania, SA
9. Disbus 21, SL
10. Empresa Sagalés, SA
11. Ferrocarriles y Transportes, SA
12. Gibert Bus, SL
13. Isabel Rodríguez Fernández
14. Maria Eulàlia Castells Grau
15. RJ Autocares, SL
16. Serrat Bus, SL
17. Transportes Pujol y Pujol, SL
18. Transportes Samblás, SL
19. Transports Ciutat Comptal 2, SL

 

Per a consultar les dades de les rutes previstes podeu  clicar aquí .

  • Transport escolar adaptat

1. Autocars Barba, SL
2. Autocars Calella, SL
3. Autocars Ilerda, SL
4. Autocars R Font, SAU
5. Autocars Ravigo, SL
6. Auto-Transports Ravigo, SL
7. Cingles Bus, SA
8. Compañía Reusense de Automóviles La Hispania, SA
9. Disbus 21, SL
10. Empresa Sagalés, SA
11. Falck VL Servicios Sanitarios, SL
12. Ferrocarriles y Transportes, SA
13. Gibert Bus, SL
14. Maria Eulàlia Castells Grau
15. RJ Autocares, SL
16. Transportes Pujol y Pujol, SL
17. Transports Ciutat Comptal 2, SL

 

Per a consultar les dades de les rutes previstes podeu  clicar aquí .

  • Transport escolar sanitari

1. Autocars Ilerda, SL
2. Autocars Ravigo, SL
3. Auto-Transports Ravigo, SL
4. Falck VL Servicios Sanitarios, SL
5. Grup Lafuente, SL
6. Maria Eulàlia Castells Grau

 

Per a consultar les dades de les rutes previstes podeu  clicar aquí .

  • Transport escolar amb ambulància

1. Falck VL Servicios Sanitarios, SL
2. Grup Lafuente, SL

 

 Per a consultar les dades de les rutes previstes podeu  clicar aquí .

 

Per a consultar els vehicles inscrits en el Registre de vehicles de l'Acord marc i la informació relativa als contractes derivats d'aquest Acord marc podeu clicar aquí .

Darrera actualització: 09.07.2014 | 18:55
Darrera actualització: 09.07.2014 | 18:55