Polígons d’Activitat Econòmica

Impuls i dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica

El Consell Comarcal del Vallès Oriental impulsa des de l’Àrea de Desenvolupament Local polítiques de suport dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dels municipis de la comarca. Els objectius fonamentals d’aquestes polítiques són la millora d’aquests espais específics d’activitat econòmica i l’enfortiment del teixit industrial de la comarca per tal d’afavorir a la captació de noves activitats econòmiques. 

Entre el conjunt d’accions que es duen a terme en aquesta línia en destaquen: 

Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.

 • Recopilació, organització i gestió de la informació relativa als PAE de la comarca, a les empreses ubicades i sòl industrial disponible.
 • Gestió de les bases de dades i portal web dels PAE, empreses i, naus i solars disponibles.
 • Anàlisi de la informació relativa als PAE, empreses i sòl industrial disponible per al suport a la presa de decisions de planejament urbanístic, millora en serveis, infraestructures, mobilitat, associacionisme...
 • Difusió i publicació de la informació d’interès per als municipis del Vallès Oriental, empreses, organitzacions socials i econòmiques de la comarca, i població en general.

Dinamització per al desenvolupament industrial   

 • Suport i coordinació de la prospecció industrial dels diversos agents de la comarca.
 • Dinamització i foment del treball en xarxa en el marc del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança (TVOA).
 • Gestió i actualització del banc de projectes i bones pràctiques desenvolupades al territori en l’àmbit dels PAE.

Promoció industrial

 • Impuls i implementació del Pla de Màrqueting territorial en l’àmbit dels PAE.

 

El conjunt d’accions d’impuls i dinamització dels PAE van destinades principalment a:

 • Ajuntaments de la comarca i altres ens locals.
 • El conjunt d’agents socials i econòmics membres de la Taula de Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – Vallès Oriental Avança.
 • Empreses ubicades en algun dels polígons d’activitats econòmica del Vallès Oriental (sindicats i associacions empresarials).
 • Associacions empresarials dels PAE del Vallès Oriental o potencials noves associacions.
 • Potencials noves empreses que tinguin interès en ubicar-se o obrir noves seus en algun dels PAE del Vallès Oriental.
 • Població en general interessada en la informació d’estat i situació dels PAE del Vallès Oriental.

 

Contacte:

Tel. 93 860 07 02  / dl@vallesoriental.cat / poligons@vallesoriental.cat

 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes per al Desenvolupament Local

 

Darrera actualització: 01.03.2019 | 11:51
Darrera actualització: 01.03.2019 | 11:51