Casa d’Acollida Montseny

Fins al 2003, les necessitats d’allotjament d’urgència de les dones es cobrien oferint-los estada en un hotel o una pensió.
Un grup de treball format per professionals dels serveis socials d’atenció primària i especialitzada va treballar en la definició i proposta d’un servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència de gènere, amb la finalitat d’oferir un espai adequat on poder acollir i atendre aquestes dones.
Des del2003, el Consell Comarcal signa anualment un conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona, pel qual es facilita i regula l’accés a la Casa d’Acollida Montseny (CAM).

OBJECTIU:

  • Acollir les famílies (dona amb fills o sense) en un ambient acollidor i segur.
  • Donar suport socioeducatiu a la unitat familiar.
  • Ajudar la dona i els fills a comprendre la seva situació.

ADREÇAT A:
Les dones víctimes de la violència de gènere o en situació de desprotecció social, amb fills o sense.
Per violència de gènere s’entén qualsevol acte de violència física o psicològica exercida sobre la dona.
Per desprotecció social s’entén qualsevol altra circumstància d’urgència, precarietat econòmica i aïllament social en què es pugui trobar la dona i que, a criteri dels serveis socials d’atenció primària, requereixi atenció immediata.

Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:54
Darrera actualització: 30.05.2013 | 11:54