Servei d’Assessorament Jurídic d’Estrangeria (SAJE)

Oferir assessorament jurídic i suport especialitzat en matèria d’estrangeria a consultes realitzades per tècnics de serveis socials, d’acollida i de polítiques migratòries i als usuaris que es consideri, de la Comarca, que per la seva complexitat i risc social cal valorar-les des d’una perspectiva jurídica especialitzada.

  • Detecció i orientació sobre la resolució de possibles incidències en l’expedient.
  • Assessorament, acompanyament i suport als professionals en situacions socials extraordinàries vinculades amb l’estrangeria (salut, familiar, risc d’exclusió social, menors..) que requereixin d’un tractament especialitzat.
  • Formació i capacitació de professionals i col·lectius específics: Informació de procediments, novetats legislatives o d’altres qüestions d’interès en matèria d’estrangeria, reflexió sobre la situació legislativa actual de les persones immigrades, accions grupals d’informació i assessorament legal en matèria d’estrangeria.
  • Establiment de canals de coordinació i comunicació entre administracions i entitats.

Usuaris

  • Els tècnics de serveis socials dels municipals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
  • Persones estrangeres, a través d’accions grupals organitzades conjuntament amb els tècnics de serveis socials i/o tècnics d’acollida.
Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:16