Política Territorial i Estudis

L’Àrea de Política Territorial i Estudis desenvolupa els serveis en els àmbits següents:

  • Assistència tècnica i assessorament als municipis en matèria d’arquitectura, arquitectura tècnica i habitatge
  • Oficina local d’habitatge
  • Assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute)
  • Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)
  • Autoprotecció en centres i activitats amb incidència sobre la protecció civil
  • Xarxa veïnal i rural de camins
  • Servei d’anàlisi i de planificació estratègica de les polítiques públiques amb l’elaboració i difusió de diferents materials i estudis sectorials.
  • Suport en la redacció d’estudis i informes sobre la realitat municipal
  • Servei de comandes d’informació estadística

Notícies

Darrera actualització: 17.07.2013 | 07:19