Reunió del Consell Consultiu de la Gent Gran a Sant Feliu

Dijous, 28 de març de 2019 a les 00:00

La Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental es va reunir dimecres a Sant Feliu de Codines

El passat dimecres 27 de març es va reunir la Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, al municipi de Sant Feliu de Condines.

Aquestes trobades es realitzen mensualment. Les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran són l’assessorament, l’elaboració d’informes, l’elevació de propostes al Consell Comarcal i la col·laboració en temes d’interès comarcal que afectin a les persones grans.

La Comissió Permanent, formada pel president, els vicepresidents i sis vocals, s'encarrega de:

· Elaborar informes i dictàmens que sobre qüestions de la seva competència demani el Consell Comarcal i l’Assemblea general.

· Elevar propostes al Consell Comarcal sobre tots els aspectes que puguin repercutir en la millora de la qualitat de vida de la gent gran.

· Proposar al president del Consell Comarcal la persona en representació de la comarca del Vallès Oriental a les vocalies del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

· Elaborar i proposar a l’Assemblea General la memòria anual d’actuació del consell consultiu.

Darrera actualització: 28.03.2019 | 13:39