Parlem s’adhereix a l’arbitratge de consum

Dimecres, 6 de març de 2019 a les 00:00

L'Agència Catalana del Consum (ACC) promou l'adhesió de les empreses a l'arbitratge, mitjançant la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

Parlem és la primera empresa catalana del sector de la telefonia i internet que demana adherir-se al Sistema Arbitral de Consum de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum (ACC).

L’ACC, en la seva missió de garantir els drets de les persones com a consumidores i usuàries, promou l’adhesió de les empreses al Sistema Arbitral de Consum, ja que d’aquesta manera es facilita que les desavinences que sorgeixin entre les empreses i la seva clientela es puguin resoldre mitjançant l’arbitratge, en cas que les parts no hagin arribat a un acord amb la mediació de consum.

Tant la mediació com l’arbitratge són sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, voluntaris i gratuïts, molt més àgils i senzills que no pas d’altres vies com ara la judicial.

Amb la signatura d’aquest acord, per tant, es manifesta la voluntat de col·laboració entre Parlem i la JACC. Així, els seus clients tenen la garantia que l’empresa s’avindrà a trobar una solució a les possibles reclamacions, mitjançant sistemes alternatius al judicial.

A Catalunya, el distintiu d’adhesió a l’arbitratge de consum és un símbol de qualitat reconegut en la Llei 10/2010 del Codi de consum de Catalunya.

Darrera actualització: 06.03.2019 | 13:32