Oberta la convocatòria de renovació de prestacions de lloguer

Dilluns, 21 de gener de 2019 a les 00:00

Des d'avui i fins el proper 1 de març de 2019 es pot presentar la sol·licitud a l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental. Les persones que tenen dret a sol·licitar aquesta prestació són aquelles que durant l’exercici 2018 els consta la resolució favorable dels expedients LJ, LP i LC.

Adjunts hi ha els següents arxius:

 • La Resolució de 14 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • El formulari de sol·licitud (obligatori telèfon mòbil i correu electrònic)
 • La declaració responsable d’ingressos, pels supòsits:
  • ingressos complementaris exercici 2017
  • tots els ingressos de la unitat de convivència són no declarats, en aquest supòsit ha d’anar acompanyat de l’informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic  mediador de les entitats col·laboradores.
  • excepcionalment,  en situacions sobrevingudes en què la persona sol·licitant o algun membre de la UC  hagin tingut un canvi important en la situació econòmica i laboral respecte al període general a acreditar.
 • El full de transferència bancària (SEPA).

Recordar que:

 • Els ingressos a tenir en compte són els de l’exercici 2017, tret que la situació actual hagi canviat substancialment..
 • El DNI/NIE de la persona sol·licitant ha d’estar vigent.
 • Que la documentació ha d’estar compulsada i/o còpia autèntica, el formulari, el full de transferència bancària, i la declaració responsable, si escau, ha d’estar signat, datat i fer constar la localitat.
 • Durant la setmana del 21 al 25 de gener l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) enviarà SMS a totes les persones que tenen dret a renovar aquestes prestacions.

Tota la informació consta al web de la Generalitat. L’horari per presentar la documentació és el mateix que el del registre (el podeu veure aquí) i si voleu tenir una assessorament al respecte cal demanar cita prèvia al telèfon 93 860 07 00 o al mail habitatge@vallesoriental.cat.

Darrera actualització: 22.01.2019 | 17:41